Jsme internetový časopis psaný Comp&Ben profesionály

Sdílejte s ostatními to nejlepší z oblasti odměňování, benefitů a HR controllingu

Blogs » Systémy odměňování » Slovník pro příplatky

Slovník pro příplatky

 • Doplatek k platu - Payment of salary differential
  Instruktorské odměny - Tutor's fee
  Náhrada za dovolenou - Holiday money
  Náhrady expatům - Expat allowances
  Náhrady za nemoc - Sickness allowance
  Noční práce - Night work
  Odbytné - Severance pay
  Odchodné - End-of-service allowance
  Odměna za pracovní pohotovost - Remuneration for work readiness
  Odměna za životní a pracovní jubileum - Bonus for a lifetime and working anniversary
  Odstupné - Redundancy payment
  Osobní příplatek - Personal supplementary allowance
  Práce na směny - Shift premium
  Práce v noci - Nightwork premium
  Pracovat na směny - Work in shifts
  Pracovní doba - Working time
  Pracovní pohotovost - Stand-by-duty
  Přesčas - Overtime
  Příplatek za certifikát - Certificate premium
  Příplatek za hlučné prostředí - Noisy environment premium
  Příplatek za odborné dovednosti - Professional skill premium
  Příplatek za pohotovost doma - On-Call premium
  Příplatek za práci o svátcích - Supplementary allowance for working on a public holiday
  Příplatek za práci přesčas - Overtime premium
  Příplatek za svátky - Working on holiday premium
  Příplatek za vedení - Managerial supplementary allowance
  Příplatek za vedení týmu - Teamleading premium
  Příspěvek - Contribution
  Rekreační bonus - Holiday bonus
  Zvláštní příplatek - Special supplementary allowance