Jsme internetový časopis psaný Comp&Ben profesionály

Sdílejte s ostatními to nejlepší z oblasti odměňování, benefitů a HR controllingu

Blogs » Výkonové odměňování » Slovník pro výkonové odměňování

Slovník pro výkonové odměňování

 • Fond odměn - Bonus pool
  Hodnocené období - Accrual period
  Hodnocení zaměstnanců - Performance appraisal
  Kalibrace - Calibration
  Klíčové ukazatele výkonnosti - Key performance indicators (KPI)
  Měření výkonu - Performance measurement
  Nárok na bonus - Bonus eligibility
  Navýšení mzdy v závislosti na výkonu zaměstnance - Merit increase
  Nepeněžní odměňování - Non-financial compensation
  Odměna - Bonus
  Odměna za podpis pracovní smlouvy - Sign-on payment
  Odměna za získání kandidáta - Finder's fee
  Odměna za získání obchodu pro jiný útvar - Upselling premium
  Pevná složka odměny - Fixed remuneration
  Pobídky - Incentives
  Podíl na zisku - Profit sharing
  Podíl na zisku - Profit sharing
  Pohyblivá složka odměny - Variable remuneration
  Projektové odměny - Project bonus
  Provize - Commision
  Provize - Sales commission
  Roční odměna - Annual bonus
  Roční výkonnost - Annual performace
  Úprava odměny na základě rozhodnutí představenstva - Board discretion
  Výkon - Performance
  Výkonové cíle - Performance targets