Jsme internetový časopis psaný Comp&Ben profesionály

Sdílejte s ostatními to nejlepší z oblasti odměňování, benefitů a HR controllingu

Blogs » Mzdové průzkumy » Slovník pro mzdové průzkumy

Slovník pro mzdové průzkumy

 • Bodovací metoda - Point method
  Cílový plánovaný bonus - Target bonus
  Datum nástupu do společnosti - Company since
  Datum platnosti dat - Effective date
  Datum přiznání - Grant date
  Délka pracovního úvazku - Length of the workload
  Devátý decil - Ninth decile
  Externí konkurenceschopnost - External competitiveness
  Funkční skupina - Job family
  Grade zaměstnance - Employee grade
  Hay body - Hay points
  Hay referenční úroveň - Hay reference level
  Hlavní činnosti - Representative activities
  Hodinový výdělek - Hourly earning
  Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) - Average Earnings Information System
  Konkurenceschopná mzda - Competitive salary
  Lokální trh práce - Local labour market
  Maximální dosažitelná výše bonusu - Maximum attainable bonus
  Medián - Median
  Mzdové srovnání - Compensation benchmarking
  Název pracovní funkce - Job title
  Neodpracovaná doba - Non-worked hours
  Odpracovaná doba - Worked hours
  Odpracované hodiny - Hours worked
  Pásmo - Band
  Platový přehled - Salary guide
  Počet přiznaných akcií - Number of options granted
  Porovnání s trhem - Market benchmark
  Pracovní zátěž - Workload
  Průměr - Average
  Průzkum odměňování - Compensation survey
  První decil - First decile
  První kvartil - First quartile
  Referenční úroveň - Reference level
  Regionální statistika ceny práce - Regional earnings statistics
  Sběr dat - Data collection
  Srovnání - Benchmark
  Srovnání - Comparison
  Statut pracovní pozice - Job status
  Tarifní třídy - Grades
  Třetí kvartil - Third quartile
  Udržitelnost systému variabilního odměňování - Sustainability of the variable compensation
  Výdělková úroveň - Earnings level
  Výsledky průzkumu - Survey results
  Základní charakteristiky - General characteristics