Česko-anglický slovníček pro HR statistiky

 • Absence - Absence
  Absence z důvodu nemoci - Absence due to illness
  Čas strávený výběrovým řízením - Time spent on selection process
  Délka trvání zaměstnání - Seniority
  Doba zaměstnání - Lenght of service
  Dočasní zaměstnanci - Temporary workers
  Fluktuace - Turnover
  Frekvence - Periodicity
  FTE - Full-time equivalent
  Hrubá měsíční mzda - Gross monthly wage
  Kč/hod. - CZK/hour
  Kmenový stav zaměstnanců - Headcount
  Měřit efektivitu lidských zdrojů - Measure HR effectiveness
  Náklady na vzdělávání - Training costs
  Návrat z mimoevidenčního stavu - Return from unpaid leave
  Nedostatečné čerpání dovolené - Insufficient holiday taking
  Neobsazenost - Vacancy rate
  Neproplacená dovolená - Unpaid holiday
  Nominální mzda - Nominal wage
  Období - Period
  Odchod do mimoevidenčního stavu - Leaves to unpaid leaves
  Odchylka - Difference
  Personální ukazatele - HR metrics
  Počet zaměstnanců - Number of employees
  Podíl zaměstnanců - Percentage of employees
  Poměr - Ratio
  Poslední den sledovaného období - Last date of the monitored period
  Produktivita práce - Work productivity
  Průměrná délka školení - Average length of training
  Přepočtený počet zaměstnanců - Full-time equivalent
  Přidaná hodnota na zaměstnance - Added value per employee
  Reálná mzda - Real wage
  Statistiky pracovních sil - Workforce statistics
  Váha - Weight
  Zisk na zaměstnance - Profit per employee
  Zůstatek dovolené - Holiday balance