Česko-anglický slovníček pro mzdové rozpočty

 • Daně - Taxes
  Daňově neuznatelné náklady - Non-tax deductible costs
  Dohadná položka - Accrual
  Druhy mezd - Type of wages
  Firemní školka - Kindergarten
  Konec období - End of period (EoP)
  Konec roku - End of year (EoY)
  Kontingenční tabulka - Pivot table
  Meziročně - Year-on-year
  Mimořádná odměna - Extraordinary reward
  Mzda za vykonanou práci - Wage for hours worked
  Mzdové náklady - Salary costs
  Mzdový rozpočet - Payroll budget
  Náklady na vzdělávání - Staff training costs
  Náklady práce - Labour costs
  Osobní náklady - Personnel expenses
  Osobní náklady na zaměstnance - Cost per employee
  Ostatní osobní náklady - Other personal costs
  Penzijní připojištění - Pension insurance
  Platby zákonného pojistného - Statutory social security contributions
  Použít dohadnou položku - Dissolve accrual
  Rezerva - Reserve
  Roční plán dovolených - Annual holiday plan
  Sledování nákladů - Cost controlling
  Snížení mzdy - Salary reduction
  Sociální a zdravotní pojištění - Social and health insurance
  Sociální fond - Social fund
  Sociální náklady a výdaje - Social costs
  Stravenky - Meal vouchers
  Zdravotní péče - Health care
  Zůstatek rezervy za nevybranou dovolenou - Balance of unused holiday money reserve
  Životní pojištění - Life insurance